Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

Met meer kwaliteit door het leven

Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

 

Home | Informatie | Methodieken | Lidmaatschap | Vergoeding | Route

 

 

Persoonlijke vraagstukken ( >> terug )

 

Persoonlijke groei is de ontwikkeling van de mens die steeds meer leert zichzelf te zijn.

Elk vraagstuk of probleem is een uitdaging tot persoonlijke groei.

Het kan zijn dat wat u ervaart dusdanig complex is of zo gevoelig ligt, dat u er zelf niet meer uitkomt of het zelfs niet goed kan benoemen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:
• gebrek aan sociale – of communicatieve vaardigheden,
• gebrek aan zelfvertrouwen,
• psychosomatische klachten,
• onzekerheid, nervositeit,
• midlife-problemen,
• eenzaamheidsproblemen,
• concentratieproblemen,
• etc.

 

Als het u te lang duurt en het een belemmering vormt in uw leven kan ik u begeleiden om uw persoonlijke vraagstukken te ontrafelen,

een stap te zetten in uw persoonlijke ontwikkeling en de uitdaging tot groei aan te nemen.

 

Dit gebeurt door bijvoorbeeld:
• op een andere manier te leren luisteren,
• door te leren voeling te hebben met pijnlijke gevoelens als verdriet, boosheid en dergelijke,
• door inzicht te krijgen wat er op bewust en onbewust niveau speelt,
• door hele praktische informatie
• of een combinatie van de genoemde opties.

 

 

sitemap | algemene voorwaarden | contact

copyrights© 2008 Ita CeuleersAlle genoemde prijzen zijn exclusief BTW