Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

Met meer kwaliteit door het leven

Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

 

Home | Informatie | Methodieken | Lidmaatschap | Vergoeding | Route

 

 

Relationele vraagstukken ( >> terug )

 

Bij deze vraagstukken ligt het accent in de omgang met anderen.

Deze “anderen” kunnen familieleden zijn, gezinsleden, partners, collegae, eigenlijk een ieder die deel uitmaakt van het leven.

 

Voorbeelden van deze vraagstukken zijn:

• echtscheidingsproblematiek
• rouwprocessen
• seksualiteitsproblemen
• opvoedingsproblemen
• gezins- en relatieproblemen
• teamconflicten

 

Hoewel de kennis over hoe te communiceren meestal aanwezig is, kunnen zich toch situaties voordoen die spanning opleveren.

De oorzaak kan zowel liggen in een conflict als in een persoonlijke ontwikkelingsvraag van een individuele medewerker.

Spanning blijft vaak onder de oppervlakte 'hangen' en tast het vertrouwen in elkaar aan. De negatieve invloed is ook voor anderen

dan alleen de direct betrokkene(n) voelbaar en men gaat zich slechter voelen. Spanning gaat altijd ten koste van de kwaliteit van

de relatie met de ander en dus ook de kwaliteit van eigen leven.

 

Het kan zo hoog oplopen dat mensen er lichamelijke klachten krijgen. Huisartsen sturen soms cliënten door met lichamelijke klachten waarvoor - ook na uitgebreid onderzoek door specialisten - geen organische oorzaak gevonden kan worden.

 

Te denken valt aan:
• hyperventilatie,
• maagpijn,
• hoofdpijn,
• vermoeidheid
• slaapproblemen
• veranderende eetlust
• e.d..

 

De veronderstelling is dan dat de oorzaak “psychisch” is.

 

In veel gevallen overigens is er sprake van overlappende en elkaar versterkende problematiek:
1. Iemand heeft b.v. last van minderwaardigheidsgevoelens,
2. probeert die te compenseren door op kantoor lang en hard te werken,
3. waardoor de betrokkene ruzie met zijn partner krijgt omdat hij nooit thuis is
4. door de toegenomen spanning kan betrokkene zijn werk slechter aan,
5. begint fouten te maken,
6. deze ontwikkeling is niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen,
7. een negatieve spiraal.

 

Kortom, die de betrokkene na korte of langere tijd bij de huisarts doet belanden vanwege b.v. hoofdpijn en trillende handen,

in- en doorslaapklachten of andere, reeds hierboven genoemde lichamelijke klachten

 

 

sitemap | algemene voorwaarden | contact

copyrights© 2008 Ita CeuleersAlle genoemde prijzen zijn exclusief BTW